Garancija

Garancija za kitare ALMANSA 

Guitarras Almansa, S.A.
Poligono Industrial El Mugron, C/,Aparadoras, 8 – PO BOX 397, 02640 Almansa-Albacete-Spain


Proizvajalec jamči za kakovost in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja samo s predloženim računom tri leta od datuma prodaje in ob upoštevanju navodil za uporabo klasične kitare.

Garancija ne vključuje transportnih poškodb, obrabe in pretrgov strun, uglaševalnih vijakov, zunanjih vremenskih vplivov, normalne obrabe, napačne uporabe, uporabe pretrdih strun.


Garancija ne morete uveljavljati, če je vidna kakršnakoli (tudi najmanjša) mehanska poškodba na kitari. Garancija preneha veljati, če predelava kitare ali popravila na njej niso bila izvedena v pooblaščenem servisu. Čas zagotovljenega servisiranja je 8 let od datuma izročitve blaga potrošniku. V primeru spora o opravičenosti uveljavljanja garancije pri prodajalcu ali serviserju, le tega rešuje proizvajalec. Pri tem vse stroške (transport, popravilo, pakiranje....)  neupravičene oz. nepriznane reklamcije s strani proizvajalca krije naročnik reklamacije.